أعوذ بالله من نفسی
أعوذ بالله مِن الشَّیطانِ الرَّجیم
بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم
.
.
.
سلام
نمی دونم چرا دوباره اینجام...نمی دونم چرا دوباره بعد از مدت ها تصمیم گرفتم بنویسم...
اما دلم رو خوش می کنم به " الخیر فی ما وقع " و توی شرایطی که چندان هم خوب نیست دوباره وبلاگ نویسی رو شروع می کنم.
و خواهم گفت...از خودم...از دیروز...و احتمالا از فردا و فرداها!
تا دوست چه خواهد...