«یا فَخرَ مَن لا فَخرَ لَه»


ندیده کس مرا در جستجوی هر که بعد از تو

که بستم چشمهایم را به روی هر که بعد از تو


جهان گر "زنده" با جنگ است گو باشد! ملالی نیست...

چه باک این "مرده" را از های و هوی هر که بعد از تو...؟


تمام شهر دامم باد و هر عشقی حرامم باد

اگر بودم دمی در آرزوی هر که بعد از تو 


ندیدی گرچه اما از دو چشم عاشقم امروز

نگاه ساکتی مانده به سوی هر که بعد از تونرفتم از دلت با طعنه های هر که بعد از من…

نبودم محرم راز مگوی هرکه بعد از تو…
پ.ن: از آن شعرهاست که باید گفت "نرسد به دست صاحبش"!

اگر هم رسید کاش نشنیده بگیرد...خدا را چه دیدی شاید ما هم مصداق  « مَن عَشَقَ و عَفَّ و کَتَمَ فَماتَ، ماتَ شهیدا... »* شدیم!


پ.ن دوم: 

من از حکایت عشق تو بس کنم؟ هیهات!             مگر اجل که ببندد زبان گفتارم... !

# حضرت_سعدی_علیه_الرحمة


*حدیثی از پیامبر(ص): هرکس عاشق شود و پاکدامنی پیشه کند و عشقش را کتمان کند و در همان حال بمیرد،شهید مرده است!