مامان: رضا....یه خبری بهت بدم ناراحت نمیشی...؟

من که از لحن گفتنش فهمیدم چه خبری می تونه باشه توی دلم گفتم ولاحول و لا قوة الا بالله و آروم گفتم: چی...؟

آروم خبر رو گفت.....و من هم آروم گفتم الخیر فی ما وقع....و برای اینکه شل شدن زانوهام رو نبینه زود رفتم... 


طبق معمول همیشه هیچ کس نبود که حتی بتونم این خبر دو کلمه ای رو بهش بگم...! به جز علی صفائی حائری...


عین.صاد گفت:« ابراهیم می خواهد به رشد برسد و به رشد برساند و این است که با آن دستور خودش کارد را به دست می گیرد و اسماعیل را می بندد و وقتی می بیند کارد نمی برّد سخت خشمگین شده و آن را بر زمین می کوبد و اگر همین کار را نمی کرد در امتحان باخته بود،که عشقی نبوده و سنجشی نبوده ، فقط حرفی بوده و سخنی.


اما خدای ابراهیم...او نمی خواهد اسماعیل ها کشته شوند، می خواهد ابراهیم ها آزاد شوند و رشد کنند و به قرب دست یابند... »


کتاب رو بستم...

با خدا مرور کردم...که آخه قرار بود...

و قرار بود...

و قرار بود....


اما وقتی دلم آروم گرفت و یادم اومد که قرارها هم دست خداست خودش به زبونم انداخت که بگم إلهی رِضاً بِرِضائِکَ و تَسلیماً لِأمرِک.


صبر بر درد نه از همت مردانه ی ماست            درد از او...صبر از او....همت مردانه از اوست     #عبرت-نائینیخبر این بود: عقد کرد...!امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند:

پنج چیز را در رابطه با مردم زمانه ات غنیمت شمار:
اگر در مجلسی حاضر بودی و تو را نشناختند
و اگر از جلسه خارج شدی و به دنبالت نبودند
و اگر در جلسه بودی و از تو نظر نخواستند 
و اگر نظر دادی و نظرت را نپذیرفتند
و اگر خواستگاری کردی و جواب رد دادند!

می فرمایند غنیمت بشمار...این یعنی مصلحتی در آن است، سری پشت قضیه است و ما با این نگاه راحت می شویم از این تصورات که اگر ازدواج نکنیم چه می شود و چه می شود!
جوانی که برای خدا و برای حفظ عفت به خواستگاری می رود، اگر او را بپذیرند عفتش حفظ می شود...اگر نپذیرند باز خداوند به نحو دیگر عفتش را حفظ می کند. امام می خواهند ما متوجه شویم که قواعدی در این عالم جاری است که محرومیت های دنیایی حقیقتا محرومیت نیست. لذا می فرمایند آن ها را غنیمت شمار.*

ان شاءالله همه ی ما از عاملین به این حدیث باشیم.


*حدیث و توضیحات برگرفته از کتاب بی نظیر "جایگاه رزق انسان در هستی" از استاد اصغر طاهرزاده است. #بخوانید.