محسن حججی

أعوذ بالله من کل شر
بسم الله الرحمن الرحیم

توی ماشین مدام این مداحی را گوش می داد:
جوونیم و با احساسیم ؛ به روی حرم حساسیم...

این را آقای یزدخواستی خوانده بود.
یک شب که داشتیم می رفتیم هیئتش تا دم در آن را دم گرفته بود.
دم در هیئت گفت: کاش امشب اینو بخونه.
اتفاقا وسط شور مداح گفت نمی دونم چرا به دلم افتاده امشب این رو بخونم...

#کتاب-سربلند
#شهیدـ محسن ـ حججی


پ.ن: حس عجیب و غیر قابل وصفیه...اونقدر غیر قابل وصف که نذاره به این سادگی ها باورم بشه اینا حرفای یه شهیده در مورد شعری که به زبون این عبدِ کم ترین جاری ش کردن...
چه بار سنگینی...
سنگین...

دعا کنید برای ما...

نماهنگ جوونیم و با احساسیم
۱۹:۴۹

به دنبال حقیقت

مَن با یَقین کافِر، جَهان با شَک مُسَلمان...

یا أکرم من اعتذر الیه المسیئون...

شاعری هستم که حقوق می خواند،
یا شاید حقوق خوانی که شاعری بلد است... .
Designed By Erfan Powered by Bayan