این اما و اگرها به کجا برمی گردد...؟

هزاران اما و اگر این روزها در ذهن "یک مسلمان" رژه می روند و همه به یک چیز ختم می شوند...اقتصاد و بانکداری ربوی!

اگر "یک مسلمانی" که امروز مصداقش ما هستیم و فردا شما، برای امر خیر به خانه ی خانواده ای مذهبی قدم می گذارد و پدربزرگِ شصت بار حج رفته ی خانواده در لباس روحانیت روبرویش می نشیند و بعد از بسم الله می گوید اگر دختر ما را می خواهید باید دو دونگ خانه به نامش بزنید وگرنه به سلامت...! 

اگر حتی مادر و پدر مذهبی خود "یک مسلمان"  این روزها معتقد شده اند که باید دکتری ات را بگیری و سر یک کار ثابت بروی آنوقت اقدام کنیم برای خواستگاری...!

اگر امروز حتی مذهبی های ما نمی توانند با فهمی که برایشان آمده کار کنند و موقع عملی شدن " و یرزقه من حیث لا یحتسب" پای شان می لرزد و به حدیث "رزق اهل علم تامین است" که می رسند دست و پای شان را گم می کنند و نمی توانند به اعتقاد خودشان اعتماد کنند..........این همه یک علت بیشتر ندارد...نظام بانکداری ربوی و اقتصاد بیماری که بر مبنای اقتصاد غربی استوار شده است.


نظام اقتصادی پوسیده ای که دارد "یک مسلمان ها" را چه بخواهند و چه نخواهند، سکولار بار می آورد...تا جایی که رزق دست خداست می شود یک شعار زیبا!

 مراقب "یک مسلمان" درون تان باشید.


پ.ن خیلی مهم: این همه را که می بینم و می بینید باید متوجه شده باشم و شده باشید که چقدر نیاز است به دانشتن علم اقتصاد اسلامی!

و این که باید در کنار موضوعات مختلف مطالعاتی مان جایی را برای یک سیر جدی مطالعاتی با موضوع اقتصاد باز کنیم....به عنوان یک شیعه.

اگر کتاب های خوبی در این زمینه سراغ دارید بسم الله...معرفی کنید و ما نیز معرفی خواهیم کرد ان شاءالله.


پ.ن دو: نگارنده شدیدا معتقد است که راه علاج معضلاتی مثل امر حجاب هم درمان اقتصاد است!

#باید-قوی-شویم۲۰:۱۰

به دنبال حقیقت

مَن با یَقین کافِر، جَهان با شَک مُسَلمان...

یا أکرم من اعتذر الیه المسیئون...

شاعری هستم که حقوق می خواند،
یا شاید حقوق خوانی که شاعری بلد است... .
Designed By Erfan Powered by Bayan