انگیزه ی مثل بقیه نبودن!

 یا دَلیلَ المتّقین


یک آدم معمولی بود، مثل بقیه!

خسته می‌شد می‌افتاد می‌خوابید مثل بقیه!

بلند می‌شد حال هیچی رو نداشت مثل بقیه!

به شهواتش وابسته بود مثل بقیه!

بدبخت بود مثل بقیه!

جهنم رفت مثل بقیه...


#بشنویم
۰۲:۲۵

به دنبال حقیقت

مَن با یَقین کافِر، جَهان با شَک مُسَلمان...

یا أکرم من اعتذر الیه المسیئون...

شاعری هستم که حقوق می خواند،
یا شاید حقوق خوانی که شاعری بلد است... .
Designed By Erfan Powered by Bayan